Zpět na hlavní obsah

PRAVIDLA

ÚVOD

 • Tato pravidla navazují na propozice a specifikují některé jejich oblasti.
 • Běžci budou se všemi pravidly seznámeni před startem závodu. Pravidla budou zároveň zveřejněna v týmové brožuře, kterou obdrží kapitáni před startem závodu.
 • Kapitán je povinen odevzdat soupisku běžců a nahlásit jejich pořadí nejpozději do 7. 8. 2020. Změny na soupisce:
  • Do 7. 8. 2020 - ZDARMA
  • Do 14. 8. 2020 – 200,- Kč
 • Výdej startovních balíčků probíhá v pátek 14. 8. 2020 od 16:00 do 21:00.
 • Všichni běžci jsou po celou dobu závodu povinni nosit identifikační náramek, který je součástí startovního balíčku.
 • Zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek během závodu.

 

ZÁVODNÍ

Start závodu, limit pro dokončení

 • Hromadný start – všechny týmy startují v jeden okamžik.
 • Limit pro doběh týmů je stanoven na 32 hodin. Po tomto limitu již nebudou na trať vpuštěni žádní běžci.

Pořadí běžců

 • Běžci se střídají vždy po absolvování jednoho okruhu v předem stanoveném pořadí.
 • V případě 8členného týmu běží běžec vždy každý osmý okruh 
 • V případě, že tým není tvořen 8 běžci, musí někteří členové absolvovat okruhy za chybějící členy týmu.
 • Vždy je nutné respektovat pravidlo, že běžec nesmí běžet 2 okruhy za sebou. 

Předávky štafety

 • Předávkou štafety se rozumí předání racebeltu se startovním číslem mezi běžcem, který doběhl okruh, běžci, který vybíhá na další okruh.
 • Racebelt se startovním číslem obdrží kapitán týmu ve startovním balíčku.
 • Předávky štafety probíhají v předávacím koridoru/stanu, který se nachází v závodním centru.
 • Běžci si sami hlídají, kdy mají být připraveni v předávacím koridoru/stanu.

Chování na trati

 • Běžci, kteří aktuální běží, jsou povinni nosit viditelně racebelt se startovním číslem.
 • Běžci jsou povinni držet se značených tras jednotlivých okruhů.
 • V případě, že běžec zjistí, že opustil trasu, je povinen se na ni vrátit, tam, kde ji opustil.
 • Běžci jsou povinni se na trasách chovat tak, aby neškodili přírodě a čemukoli jinému, co s v ní nachází. Např. odhazování odpadků na trasách je vnímáno jako velký prohřešek proti pravidlům.
 • Běžci se nemohou po trati pohybovat doprovodem.
 • Není povoleno běžet se zvířaty
 • Závěr poslední etapy (proběh koridorem a cílovou bránou) může absolvovat celý tým

Zranění člena týmu

 • Běžci si mezi sebou rozdělí neodběhnuté okruhy zraněného člena týmu.
 • Pokud zraněný běžec není schopen doběhnout aktuální okruh – musí jej doběhnout jiný člen týmu.

Povinná noční výbava

 • Běžci jsou povinni do večerních/nočních etap (od 19:00 do 6:00) používat povinnou noční výbavu.
 • Povinnou noční výbavou se rozumí čelovka a oblečení s reflexními prvky, případně reflexní kšandy, atd.

Penalizace, diskvalifikace

 • V případě porušení výše zmíněných základních pravidel může být tým penalizován 30-60 minutami dle závažnosti prohřešku.
 • Závažnost přestupku vyhodnocuje pořadatel.
 • V případě opakovaného porušení pravidel může být tým diskvalifikován.
 • Při diskvalifikaci nemá tým právo na vrácení startovného.

 

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ

 • Každý tým může využít parkovací plochy pro:
  • 3 pětimístné osobní automobily.
  • nebo 2 sedmi a vícemístné automobily.
 • Parkovací karty obdrží kapitán týmu v rámci startovního balíčku.
 • Účastníci jsou povinni při parkování respektovat pokyny pořadatelů.
 • Není možné parkovat karavany, obytné vozy či minibusy.

 

POBYT V CIRCLE KEMPU

 • Pro každý tým bude vyhrazen prostor 100 m2, na kterém je možné postavit až 4 malé stany (pro 2 osoby) a např. party stan 3x3 m.
  • Není povoleno ubytování v karavanech, obytných vozech či minibusech
 • Check in pátek 14. 8. (od 16:00).
 • Check out neděle 16. 8. (do 18:00).
 • Před příjezdem do Circle kempu jsou týmy povinny si vyzvednout startovní balíček.
  • Informace k označení týmového zázemí/stanů budou součástí startovního balíčku.
  • Účastníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů.
  • Všechny stany musí být označené.
 • V Circle kempu není povoleno:
  • Využívat elektrocentrály či jiné zdroje elektrické energie.
  • Rozdělávat volně oheň.
 • Všichni návštěvníci Circle kempu jsou povinni respektovat noční klid v době od 22:00 do 6:00.
 • Pro všechny účastníky platí povinnost udržovat pořádek v celém Circle kempu a zákaz odhazování odpadků.
  • Odhazování odpadků se bere jako přestupek proti pravidlům a tým může být penalizován.
 • Toalety a sprchy a další soc. zařízení je možné volně využívat po celou dobu závodu.